Regionalizm

„Słopniczanie” ze Słopnic

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Słopniczanie” powstał w październiku 1978 roku z inicjatywy Marii Kaim, przy współpracy Marii Król i Mariana Wójtowicza. Pierwszą kierowniczką zespołu była Maria Król, a od września 1981 roku funkcję tę pełnił Józef Wójtowicz.

Zespół „Słopniczanie” prezentuje folklor Górali Białych, od Łącka do Kamienicy. Muzyka gra w składzie lachowskim, w związku z dużym wpływem na folklor słopnicki, leżącej w regionie lachowskim Limanowej. Piosenki, tańce i melodie z repertuaru Słopniczan są odzwierciedleniem zachowanych do dzisiaj zwyczajów i obrzędów: Wesele Słopnickie, Baciarka, Omłocek, Śmigus, a także zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem: Jasełka i kolędy z Herodem i Turoniem.

Słopniczanie współpracują z zespołami partnerskimi z Francji i Wielkiej Brytanii. Zespół odnosi sukcesy na przeglądach i i festiwalach w kraju i za granicą.

  • Osoba Józef Wójtowicz - Kierownik zespołu
  • Adres Słopnice
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.