Panie Wójcie, jak ocenia Pan rok 2016 patrząc na osiągnięcia i rozwój Gminy Mszana Dolna? Z której zrealizowanej inicjatywy w 2016 roku jest Pan najbardziej dumny?

Rok  2016  oceniam bardzo  dobrze. Udało nam się rozwiązać wiele problemów mieszkańców  głównie dotyczących  dojazdu do domów. Zrealizowaliśmy  inwestycje na drogach o łącznej  wartości około 6 mln zł. Odbudowaliśmy kilkanaście obiektów zniszczonych przez powodzie w latach  ubiegłych.  Największym powodem do dumy jest  zakończenie  projektu  solarnego,  w którym Gmina Mszana Dolna była liderem, i w którym wespół  5  gminami partnerami  zrealizowano   blisko  4000 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych ze środków  Szwajcarsko – Polskiego  Programu Współpracy. W samej gminie Mszana Dolna powstało około 900 instalacji. Za duży sukces uważam także rozpoczęcie długo oczekiwanej  budowy  ostatniego już etapu kanalizacji sanitarnej  w Mszanie Górnej. Inwestycja  ta jest  w trakcie realizacji i przebiega  zgodnie z planem.

A czy rok 2017 zapowiada się być rokiem wielkich zmian dla Gminy Mszana Dolna?

Nie  spodziewam się wielkich zmian dla Gminy w roku 2017. Mam nadzieję,  że w spokoju  będziemy  mogli  kontynuować  rozpoczęte inwestycje oraz   realizować  zadania zaplanowane w budżecie. Mamy też plany w zakresie  aplikowania o środki zewnętrzne. Złożyliśmy wnioski  o dofinansowanie  budowy kanalizacji, przygotowujemy wniosek o dofinansowanie wymiany pieców  w gospodarstwach domowych.  Zatem  przewiduję ciężką,  solidną  pracę  i oby  przebiegała  ona  w spokoju.

Na stanowisku Wójta jest Pan już kolejną kadencję, a dziś z pewnością wraca Pan myślami do początków swojej pracy. Czy jest coś, co najbardziej utkwiło Panu w pamięci?

Doświadczenie,  które  najbardziej  utkwiło mi w pamięci to zarazem najtrudniejsze  doświadczenie z okresu,  w którym pełnię  funkcje wójta.  Jest to  widok zrujnowanego sołectwa Kasinka Mała po  powodzi  w sierpniu  2014 roku. Skala zniszczeń  nas  wtedy przytłoczyła.  Dzisiaj  trudno  uwierzyć,  że to  ta sama  miejscowość.

Ma Pan wyznaczone najważniejsze cele, które chciałby Pan osiągnąć do końca kadencji? Przed jakimi największymi wyzwaniami teraz Pan stoi?

Najważniejszy  cel  to  oczywiście  poprawa warunków życia i rozwoju w gminie dla mieszkańców i  przedsiębiorców. Aby ten cel osiągnąć konieczna jest stała rozbudowa i modernizacja dróg lokalnych, gdyż gmina  intensywnie się  rozbudowuje. Ponadto   niezbędne jest rozwijanie sieci kanalizacyjnej, powstanie sieci  wodociągowej, poprawa stanu powietrza. Konieczne jest także systemowe rozwiązanie wsparcia dla osób  niepełnosprawnych i starszych. Mam nadzieję,  że  uda nam się stworzyć   przedszkole integracyjne  oraz   zapoczątkować budowę   domu środowiskowego  z warsztatami terapii zajęciowej.  Realizacja tych przedsięwzięć stworzy ludziom optymalne warunki  rozwoju, co w połączeniu z wrodzoną  zaradnością, pracowitością i przedsiębiorczością stworzy  podstawy,  aby  nasza gmina rozkwitała.  Te działania wymagają jednak ogromnych  nakładów i czasu.  Ja mam zamiar gminę  do tego celu znacząco przybliżyć.

Mieszkańców Gminy z pewnością ciekawi, jak duże zmiany zaszły w gminnym portfelu. Co wspólnie z Radą zmienił Pan w budżecie w ostatnich latach?

W ostatnich  latach wraz z Radami Gminy znacząco obniżyliśmy zadłużenie. Jak  rozpoczynałem pierwszą kadencję wynosiło  ono ponad 22 mln zł. Drugą kadencję  rozpoczynałem już  z zadłużeniem  na poziomie niecałych 12 mln. To bardzo  duża  ulga dla gminnego portfela, dająca  dzisiaj możliwość  planowania    dużych  inwestycji,   na które   trzeba będzie  zapewne zaciągnąć  kredyty czy pożyczki. Bez  kredytów   nie  można   rozwijać w dzisiejszych czasach   gminy,  ale  trzeba  to  robić   rozważnie, bowiem nadmierne zadłużenie uniemożliwia jakikolwiek rozwój.

Co udało się zrobić w tym czasie dla rozwoju turystyki na terenie Gminy? Jest przecież w okolicy sporo zabytków i pięknych krajobrazów, które warto promować zarówno wśród mieszkańców powiatu limanowskiego, jak i wśród potencjalnych turystów.

Poprawa warunków  życia w gminie sprawie, że  gmina staje się atrakcyjniejsza  także dla turystów.  Promujemy nasze  walory, uczestniczymy w Akcji  Odkryj Beskid Wyspowy,  organizujemy cykliczne imprezy, które cieszą się dużą popularnością wśród  mieszkańców i turystów. Uruchomiliśmy niedawno   minigalerię sztuki lokalnego  artysty , nieżyjącego już Pana Stanisława Dobrowolskiego w Kasinie Wielkiej.  Przekształcamy  duży teren  gminny w Lubomierzu – Rzekach  z przeznaczeniem  na trasy  biegowe i spacerowo – rowerowe.  Zagospodarowujemy  systematycznie tereny  rekreacyjne nad rzeką Mszanką w  Mszanie Górnej.

A jak przedstawia się kampania promocyjna Gminy Mszana przez cały rok? Czy zachęcają Państwo turystów do odwiedzania swoich terenów? Co posiada Gmina Mszana, czego inne Gminy nie mają?

Gmina  ma zbliżone  walory  turystyczne jak inne gminy  Powiatu Limanowskiego, dlatego stawiamy na wspólną promocję w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Promujemy Gminę także poprzez  organizację  cyklicznych imprez,  jak przeglądy  kolędnicze,  zagórzańskie lato, spotkania na   szlakach papieskich itp. Wspieramy rozwój stowarzyszeń  kultury  i  sportu, które  promują nas  poza  granicami  gminy,  wspieramy także naszych  młodych artystów i sportowców  osiągających wysokie  lokaty w różnych zawodach, turniejach i festiwalach w kraju czy poza granicami. Co nas wyróżnia? Chyba najbardziej  prężnie rozwijająca się  rzadka dyscyplina  sportu – rugby.  W tej dyscyplinie mamy już swoich przedstawicieli w kadrze narodowej.

Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje pozarządowe w Gminie Mszana Dolna? Czy istnieje może fundusz typowo przeznaczony na pomoc takowym organizacjom?

W gminie od wielu lat  przeznaczamy spore fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych, których  mamy kilkadziesiąt. Otrzymują one wsparcie w drodze konkursu. W  budżecie na 2017 rok   zabezpieczono  na ten cel  kwotę  450 tys. zł.

Jak wyobraża sobie Pan Gminę Mszana Dolna za 10 lat?

Chciałbym, aby za 10 lat  każdy  mieszkaniec  w gminie miał  dobrą,  bezpieczną drogę do domu i  to  jest  marzenie  realne.  Myślę, że przy  gospodarnym wydatkowaniu środków jest duża szansa na  sieć kanalizacyjną w Rabie Niżnej,  Kasinie Wielkiej  i Olszówce.  Być może  uda  nam się także  rozpocząć kanalizację  Lubomierza.   W tym czasie  powinniśmy już  rozwiązać   problem   zaopatrzenia w wodę   gminy  i przystąpić  do  budowy wodociągów gminnych. Wyobrażam sobie, że będziemy  odczuwać  pozytywne skutki programu 500+, zatem  musimy  myśleć także  o rozwoju  bazy   przedszkolnej, żłobkach, poprawie  infrastruktury  oświatowej i sportowej.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

fot. Tomasz Petrycki