Panie Burmistrzu, rok 2016 dobiegł końca. Jak ocenia Pan ten rok? Czy był to dobry czas dla Miasta Limanowa?

Uważam, że był to naprawdę owocny czas. Wiele inwestycji zostało zrealizowanych, narodziły się kolejne pomysły, dzięki którym mamy nadzieję nadal utrzymywać poziom dynamicznego rozwoju miasta.

Pod koniec 2016 roku Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie opracował Ranking Gmin Małopolski, który ocenił 179 gmin z terenu województwa małopolskiego. Miejsce 3. w Rankingu przypadło właśnie Limanowej, która znalazła się w czołówce gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego. Co ta nagroda oznacza dla Pana, jako Gospodarza Miasta Limanowa?

Przyznana nagroda utwierdziła mnie w przekonaniu, że Limanowa dobrze się rozwija, a nawet wyróżnia pod względem społeczno-gospodarczym na tle innych miast. W rankingach tych oceniane są miasta nie tylko pod względem pracy samorządów, lecz na ocenę tą mają wpływ również inne czynniki, m.in. poziom dochodów mieszkańców wynikający z ich pracowitości, dynamika firm działających na naszym terenie. Tak więc wysokie wyniki w rankingach i przyznane prestiżowe miejsca są dorobkiem nas wszystkich. Wiele osób pracuje nad tym, by Limanowa była przyjaznym i atrakcyjnym miastem zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Teraz po mianowaniu Limanowej „małopolskim tygrysem” przed Miastem Limanowa nie lada wyzwanie. Jakie zatem inicjatywy są planowane?

Jesteśmy zauważani i doceniani, a to nie tylko cieszy, ale przede wszystkim motywuje do dalszej pracy na wysokich obrotach. Podejmujemy działania na różnych płaszczyznach i staramy się być elastyczni wobec potrzeb mieszkańców miasta. Lista inwestycyjnych planów na najbliższe dwa lata jest długa, a do priorytetowych zadań należą:

– Budowa mostu w Sowlinach na ulicy Lipowej,

– Przebudowa skrzyżowania dróg – Jana Pawła II, Kopernika, Kolejowej i Piłsudskiego na rondo,

– Porządkowanie komunikacji – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego/dworca autobusowego,

– Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w ramach porozumienia z Gminą Limanowa,

– Przebudowa Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, a także zaadaptowanie podworskich budynków przy ul. Polnej na Muzeum Etnografii i Rolnictwa w ramach Polsko-Słowackiego projektu transgranicznego,

– Rewitalizacja Rynku,

– Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Potoku Jabłonieckim,

– Rozbudowa i modernizacja Limanowskiego Domu Kultury,

– Budowa Ośrodka Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze.

Miasto Limanowa zleciło opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej nowej ścieżki rowerowej, która ma powstać w ramach rewitalizacji terenu nad potokiem Jabłonieckim. Panie Burmistrzu, może kilka słów na ten temat?

Budowa ścieżki rowerowej jest jednym z zadań w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego, a projekt będzie realizowany, o ile otrzymamy dofinansowanie, ze środków subregionalnego programu rozwoju. Docelowo nowa ścieżka, będzie łączyć się ze ścieżką na Jabłońcu, na terenie gminy Limanowa. Długość ścieżki na terenie miasta wyniesie około 1 km. Wg planu ma być ona w formie pętli usytuowanej po obu stronach potoku, z przekroczeniem go dwiema kładkami, a po przekroczeniu ul. Zygmunta Augusta przebiegać będzie ul. Jabłoniecką do połączenia ze ścieżką na terenie gminy Limanowa.

Smog w wielu miejscach Polski staje się prawdziwym utrapieniem mieszkańców i coraz trudniej z nim walczyć. W Limanowej również ten problem jest zauważalny i uciążliwy, szczególnie w zimowe, mroźne dni. Skoro kłopot jest zauważalny, to czy Miasto podejmuje jakieś działania, żeby zanieczyszczenie zniwelować?

W Urzędzie zatrudniony jest Ekodoradca, którego zadaniem jest koordynacja programów ekologicznych i organizacja uświadamiających kampanii społecznych. Z inicjatywy Ekodoradcy pod koniec stycznia będziemy gotowi do monitorowania jakości powietrza w Limanowej za pomocą pyłomierza (wypożyczonego od Krakowskiego Alarmu Smogowego na okres 2 tygodni). Ponadto w niedalekich planach mamy zakup takiego urządzenia. Stan powietrza będzie można sprawdzać samodzielnie w Internecie.

A co z „kopciuchami”, czyli starymi piecami węglowymi, które najmocniej zanieczyszczają powietrze?

W połowie 2016 r. zgłosiliśmy swój udział do projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, składając kartę wstępnej kwalifikacji na obniżenie poziomu niskiej emisji. Forum Subregionu Sądeckiego  przyjęło złożoną przez nas kartę, która po ocenie formalnej została zakwalifikowana do kolejnego etapu. Aktualnie zamknęliśmy nabór na wymianę kotłów, przygotowujemy dokumentację do wniosku, który złożymy na początku lutego br.

Pozyskane środki umożliwią zainteresowanym mieszkańcom dofinansowanie na wymianę starych kotłów na kotły gazowe lub na paliwa stałe, a w uzasadnionych przypadkach również na wymianę instalacji wewnętrznych. Realizacja programu pozwoli nam na dofinansowanie wymiany 300 kotłów (z tego 150 kotłów na paliwa stałe i 150 na kotły gazowe). To ważny krok w kierunku redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta.

Pod koniec grudnia ukazały się informacje nt. zakończenia prac związanych z renowacją wnętrza Limanowskiego Domu Kultury. To niezwykle istotne przedsięwzięcie dla całego powiatu limanowskiego. LDK jest wizytówką Limanowej. To miejsce spotkań, nie tylko na seans filmowy, ale także na różnego rodzaju warsztaty czy wydarzenia. Czy będziecie Państwo poszerzać zakres działań nad renowacją Limanowskiego Domu Kultury?

Tak, złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego i liczymy na pozyskanie środków na modernizację Limanowskiego Domu Kultury. W ramach tego zadania planujemy przebudowę i rozbudowę sali widowiskowej poprzez powiększenie widowni do 439 miejsc, powiększenie sceny wraz z rozbudową zaplecza scenicznego w postaci garderób, magazynów i niezbędnego zaplecza technicznego. Rozbudowę foyer wraz z punktem szatniowo-kasowym i węzłem sanitarnym. Zaprojektowano nową strefę wejściową do budynku. W zakresie zagospodarowania działki przewidziano wykonanie utwardzenia terenu (dojścia i dojazdy). Zmodernizowany obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sezon zimowy trwa w najlepsze. Już zaczęły się ferie dla dzieci i młodzieży z poszczególnych województw Polski. Jakie punkty rekreacyjne poleciłby Pan turystom i wczasowiczom odwiedzającym Limanowszczyznę oraz samym mieszkańcom Limanowej na ten wolny czas?

Sympatyków aktywnego wypoczynku zapraszamy na lodowisko mieszczące się obok Limanowskiego Domu Kultury oraz na stok LimanowaSki na Łysej Górze. Alternatywą dla sportów zimowych może być Pływalnia Limanowska oferująca wiele atrakcji w korzystnych cenach. Natomiast na okres ferii zimowych (tj. od 30 stycznia do 10 lutego br.) zaplanowaliśmy wiele atrakcji dedykowanych przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Wśród licznych propozycji znalazły się warsztaty plastyczne, ceramiczne, gitarowe, a nawet detektywistyczne; zajęcia z zakresu kaligrafii, darmowa projekcja filmu w kinie KLAPS, zawody strzeleckie oraz ICE PARTY na lodowisku. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem ferii na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl

Warto zaznaczyć, że program ferii zimowych realizowany jest przez miejskie jednostki kultury, oświaty i Urząd Miasta Limanowa.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”