1. Pani Marysiu, jest Pani niezwykle miłą, otwartą, ciągle uśmiechniętą, a przede wszystkim operatywną kobietą. Cechy te z pewnością pomagają Pani w pełnieniu funkcji Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce. Czy może nam Pani opowiedzieć o swoich obowiązkach związanych z pełnieniem tej funkcji?

Jako Przewodnicząca KGW Porąbka reprezentuję nasze Koło na zewnątrz, uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach. Organizuję warsztaty zarówno dla dzieci, jak i kobiet z KGW, aby chętnie integrowały się wewnątrz- i międzypokoleniowo. Dodatkowo jako Koło Gospodyń Wiejskich organizujemy cotygodniowe spotkania, na których to planujemy co będziemy robić w najbliższym czasie, w jakie inicjatywy możemy się zaangażować, np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, czy też pomoc w organizacji Mszy Świętej przy pomniku pomordowanych podczas Pacyfikacji czterokrotnej Porąbki w 1944 roku. Organizuję także występy z dziećmi czy młodzieżą. Jeśli zajdzie taka potrzeba to i stroje szyję na przedstawienia, czy też na Jasełka. Robię także wieniec na Święto Matki Boskiej Zielnej oraz przystrajam kościół. Na różnego typu imprezy okolicznościowe, np. Prymicje czy przyjazd księdza biskupa do naszego Sanktuarium razem z Panią Markiewicz przygotowujemy delegacje dzieci i młodzieży. Staramy się, żeby wszystko działało sprawnie i z pełną werwą. Prowadzę również kronikę naszego Koła, w której zamieszczam wszystkie sytuacje, wydarzenia, opisuję, wklejam zdjęcia oraz proszę o wpisy osób nas odwiedzających lub z nami współpracujących. Wraz z Paniami z KGW zbieramy różne rzeczy, starocie do naszej małej Izby Regionalnej. Cenimy sobie niezwykle tradycję i regionalizm.

  1. Czy Pani zdaniem regionalizm jest istotną rzeczą w dzisiejszych czasach?

Regionalizm w dzisiejszych czasach to dla starszych bardzo istotna rzecz, niestety dla większości młodych już nie. Młodzi są wykształceni i chcą żyć po nowemu. Pracują i nie chcą tracić czasu na kultywowanie obrzędów, zwyczajów; zresztą wszyscy w tych czasach mają dość niełatwe życie, bo albo pracują za granicą, albo w kraju od rana do nocy. Kolejno obowiązki domowe tj. sprzątanie, gotowanie, a przede wszystkim dzieci.

Uważam, że kultywowanie regionalizmu w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne, ale nie łatwe. To do nas starszych należy obowiązek przekazywania tradycji, zwyczajów młodszym pokoleniom. Regionalizm kształtuje też poniekąd naszą osobowość, podejście do dawnych obrzędów, strojów, muzyki czy kultury. Warto pochylić się dłużej nad istotą regionalizmu i starać się nieustannie kultywować go w swoich Małych Ojczyznach pomimo wielu przeciwności losu i wielu obowiązków dnia codziennego.

  1. Czy na terenie Gminy Dobra, widać zainteresowanie ludzi młodych regionalizmem, kulturą, tradycją? Czy jako KGW Porąbka zachęcacie Panie młodych do współpracy czy też pomocy?

Tak, urządzamy warsztaty dla dzieci, ucząc je robienia kwiatów z bibuły, ozdób ze siana. Organizujemy spotkania z naszą seniorką Panią Marią Markiewicz, dzieci bardzo chętnie słuchają jej opowieści. W ciągu roku szkolnego nie jest to takie proste, gdyż dzieci nie mają czasu ze względu na obowiązki szkolne i pozaszkolne, ale w wakacje czy ferie spotykamy się dość często.

  1. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Młodzież także. Inne wartości, perspektywy na życie, inne obowiązki. Jak Pani zdaniem można przekonać młodych do integracji wewnątrz- a przede wszystkim międzypokoleniowej?

Przez tysiąclecia ludzie żyli w świecie, w którym normą było iż starsi uczyli młodszych i przekazywali im niezbędną wiedzę, a młodsi brali ze starszych przykład. Młodzi mieli szansę chłonąć mądrość, duchowe prawdy, głębokie refleksje. A jeśli mogli porozmawiać ze starszym to często zaczynali rozumieć, o co w tym życiu tak naprawdę chodzi. W dużej mierze przyszłość naszych dzieci zależy od tego, w jaki sposób będziemy spędzać z nimi wolny czas, dlatego wszelkie wspólne międzypokoleniowe spotkania, warsztaty czy też imprezy są naprawdę bardzo potrzebne. Pokażmy młodym prawdziwy, a nie materialny świat! Zaprowadźmy do teatru, przeczytajmy z nimi książkę, zaraźmy pasją do muzyki, do folkloru. Niech nasze dzieci nie będą przyklejone do ekranu monitora, niech posiądą wiedzę naszych przodków i przekażą ją w przyszłości kolejnym pokoleniom.

  1. Kobiety z KGW nie są już kojarzone jako Panie zajmujące się typowo gotowaniem czy sprzątaniem. To kobiety kojarzone z zaradnością, przedsiębiorczością, czy mądrością, którą chcą się dzielić z innymi. Co chciałaby Pani zmienić w dotychczasowym funkcjonowaniu KGW? Czy ma Pani jakieś nowe pomysły w angażowanie się w rozwój regionalizmu?

Dziś to nie gotowanie czy sprzątanie, a kurs komputerowy jest tym, czego poszukują i potrzebują współczesne gospodynie. Nasze Koło organizuje dla swych członkiń Dzień Kobiet oraz w styczniu coroczne spotkanie dla Seniorów z miejscowości Porąbka. Co tydzień mają miejsce także spotkania Członkiń KGW. Widzę zapał i chęć do działania wśród moich koleżanek w KGW. Pomysły w angażowanie się w rozwój regionalizmu są, ale z przykrością muszę stwierdzić, że niestety nie posiadamy odpowiednich warunków lokalowych, aby coś więcej móc robić.

  1. Pani Marysiu, proszę podzielić się z naszymi czytelnikami największymi sukcesami jakie osiągnęło do tej pory Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od 1969 roku. Poprzednia Przewodnicząca Koła Pani Maria Markiewicz pełniła tę funkcję przez 33 lata, od 14 lat to ja przejęłam po Pani Markiewicz pałeczkę i tak jest do dnia dzisiejszego. Przez te 47 lat wiele się zmieniło i wiele się działo. Nasze Koło brało udział w wielu Przeglądach Kolędniczych, w Powiatowych Przeglądach Kół Gospodyń, w Konkursach Wieńców Dożynkowych, występowałyśmy podczas Dnia Nauczyciela, na Jubileuszach Par Małżeńskich, witałyśmy Księży Prymicjantów, tradycyjne uczestniczyłyśmy w obrzędach kościelnych na 15 sierpnia, czyli Święta Matki Boskiej Zielnej. Pokazywałyśmy także obrzęd przędzenia lnu na Limanowskiej Słazie, na krakowskim rynku, w Domu Pomocy Społecznej w Sowlinach, osobom niepełnosprawnym, które u nas gościły w Szkole Specjalnej w Dobrej itp. Występujemy prawie co roku z swoimi gawędami na Limanowskiej Słazie, czyli jednym z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w naszym regionie, które trwa nieprzerwanie od 42 lat i przyciąga tłumy entuzjastów kultury ludowej. Występujemy również w Bukowinie Tatrzańskiej. Wychodzi nam to z powodzeniem, czego dowodem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

Mamy małe muzeum w byłym budynku szkoły mieszczącym się w Porąbce. Znajdują się tam rekwizyty do przędzenia lnu, wełny np. kołowrotki, wrzeciona, motowidła, różnego rodzaju naczynia itd. Prowadzimy także kronikę, która upamiętnia każde wydarzenie z życia naszego KGW.

  1. Na zakończenie chcielibyśmy zapytać czy Pani zdaniem wszyscy Ci, którzy zajmują się kultywowaniem tradycji regionu, czyli: KGW, Zespoły Regionalne, Twórcy Ludowi są wystarczająco zauważani i doceniani przez mieszkańców regionu, jak i przez lokalne samorządy?

Powiem szczerze, że różnie z tym zauważaniem bywa… Osobiście myślę, że samorządy powinny zwrócić większą uwagę na tych, którzy z wielkim poświęceniem, zaangażowaniem i zapałem poświęcają się kultywowaniu lokalnej tradycji i kultury.

Na terenie Gminy Dobra, my, jako Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce, bierzemy udział w dorocznych obrzędach takich jak Dożynki Gminne. Ja osobiście mam zaszczyt zasiadać w komisji konkursowej na Śmiguśnioka Roku i na najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną.

Chciałabym wraz z Paniami z KGW mieć możliwość, aby częściej kultywować obrzędy, zwyczaje. Jest to jednak niezwykle trudne w obecnych czasach, a szkoda… Na zakończenie przytoczę słowa Józefa Piłsudskiego:

Bo kto nie szanuje przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”