Pani Mario, jest Pani Przewodniczącą KGW Rupniów „Centrum”. Czy w kilku zdaniach może nam Pani opowiedzieć o początkach Koła? Jak to wszystko wyglądało? I jak się zaczęło? Od jak dawna istnieje Koło? Kto był inicjatorem utworzenia organizacji?

Koło Gospodyń Wiejskich w Rupniowie Centrum powstało latem 1960 roku. Założone zostało przez ówczesnego Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Rybiu Pana Jana Sułkowskiego. Działalność Koła była wówczas wspierana przez Kółko Rolnicze w Rupniowie. Aktywność Koła w ciągu tych kilkudziesięciu lat uzależniona była od Zarządu, na czele którego stało osiem przewodniczących. W pierwszych latach swojej działalności nasze Koło zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt wśród mieszkańców Rupniowa. W okresie letnim, w czasie żniw, Koło organizowało dziecińce wraz z występami artystycznymi, zabawami dla dzieci i młodzieży szkolnej. W późniejszych latach wzrastała ilość członkiń Koła, zakupiono naczynia stołowe i założona została wypożyczalnia naczyń. Za zarobione pieniądze zakupiono stroje krakowskie i wiele innych pomocy do prowadzenia Koła.

Od jak dawna Pani piastuje funkcję Przewodniczącej Koła?

Członkinią Koła w Rupniowie „Centrum” jestem od marca 1978 roku. W ciągu tych długich lat byłam czynną i chętną do pomocy w rozwijaniu naszego Koła. Brałam udział w różnych konkursach i festiwalach związanych z rozwojem kultury naszego regionu. W sierpniu 2009 roku zostałam wybrana na przewodniczącą Koła i jestem nią do dzisiaj.

Z jakimi problemami w dzisiejszych czasach przychodzi zmierzyć się Przewodniczącej Koła?

Myślę, że jedynym problemem jest trudność w pozyskiwaniu środków na utrzymanie organizacji. Mimo ogromnego zapału, chęci do pracy i wolnego czasu przy braku środków finansowych ciężko jest angażować się w tyle przedsięwzięć w ile by się chciało.

Widzę, że Koło tworzą Panie o bogatej wyobraźni, ogromnej chęci działania i są bardzo zmotywowane do wspólnej pracy… Zawsze starają się Panie aktywnie działać i włączać we wszelkiego rodzaju inicjatywny i działania. Skąd ta siła, upór, chęć do robienia czegoś więcej?

23 października 2010 roku zorganizowałam wraz z członkiniami KGW Złoty Jubileusz naszego Koła, który odbył się w naszej szkole przy współudziale zaproszonych gości z Gminy i Powiatu Limanowa. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Urszula Nowogórska, jako przedstawiciel Województwa. Zaproszone były delegacje Kół z Gminy Limanowa oraz Seniorki. 13 września 2012 roku po długim moim staraniu założyliśmy Stowarzyszenie KGW Rupniów „Centrum”. Został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia, na czele którego stanęłam ja, a zastępcą została Pani Halinka Piechnik. Jako Stowarzyszenie sześć razy brałyśmy udział w turniejach na szczeblu powiatowym na najlepszą potrawę regionalną, zajmując zaszczytne miejsca.

Nasze Stowarzyszenie obecnie liczy 18 członkiń Koła, są to osoby w różnym wieku, bardzo zorganizowane, chętne do każdej pracy społecznej, tworzące miłą i przyjazną atmosferę w zespole.

Chęci, siła i upór do robienia czegoś więcej u mnie być może bierze się z potrzeby kontaktu z ludźmi, mimo przejścia na emeryturę. Większość swojego życia przeżyłam w kontakcie z ludźmi, z osobami chorymi, potrzebującymi pomocy, pracowałam dużo społecznie na rzecz środowiska limanowskiego i nadal chcę to kontynuować, przekazując swoje umiejętności manualne młodszemu pokoleniu w naszym środowisku.

Czy Koło ma jakieś szczególne osiągnięcia na swoim koncie? Może zechce się Pani nimi pochwalić?

Koło Gospodyń Wiejskich z Rupniowa Centrum bardzo często brało udział w Konkursach i Przeglądach Gminnych, Powiatowych oraz Wojewódzkich, zajmując wysokie miejsca. W 1997 roku KGW Rupniów Centrum było współorganizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Kulturalnego Kół Gospodyń Wiejskich. W 2001 roku nasze Koło brało udział w Targach Turystycznych w Krakowie, promując region limanowski. Na terenie Rupniowa w ciągu tych długich lat naszego działania kilkanaście razy odbywały się Przeglądy Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego KGW Gminy i Powiatu Limanowskiego. Nasze Koło brało udział także w różnego rodzaju uroczystościach kościelnych i środowiskowych.

Na 40-lecie KGW Rupniów Centrum Poseł Bronisław Dutka zorganizował nam wycieczkę do Sejmu i Senatu w Warszawie. Na 50-lecie KGW Rupniów Centrum Wójt Gminy Limanowa Pan Władysław Pazdan pokrył nam wycieczkę czterodniową na Warmię i Mazury. Następnie mieliśmy rewizytę gości z Warmii i Mazur w Gminie Limanowa, którą częściowo wspomagał Urząd Gminy. Z dochodu, z racji wypożyczenia naczyń i innych środków naszego Koła, miałyśmy ufundowane następujące wycieczki: Świnoujście, Góry Stołowe, Licheń, Gdańsk i okolice, Sandomierz i okolice, Bieszczady, Łańcut, Kraków i okolice, a także Zakopane i spływ Dunajcem. Brałyśmy udział w różnego rodzaju wyjazdowych seminariach organizowanych przez Urząd Gminy.

Interesuje się Pani twórczością ludową. Zajmuje się Pani haftowaniem obrusów i serwet, szydełkowaniem, robieniem na drutach czy też tworzeniem kwiatów z bibuły. Skąd ta pasja?

Od najmłodszych lat interesowałam się twórczością ludową należąc do KGW w swojej wsi, mimo wykonywanego o innym profilu zawodu. Lubiłam prace ręczne tj. malowanie i rysunek, robienie różnych ozdób choinkowych, krojenie i szycie, używając maszyny do szycia, robienie swetrów na drutach, skarpet, rękawic, czapek i szalików, robienie szydełkiem ozdób koronkowych czy tworzenie kwiatów z bibuły.

Z jakiego swojego dzieła jest Pani najbardziej dumna? Ile czasu zajęło Pani wykonanie go?

Obecnie kończę haftowanie obrusów do kościoła, które zajęły mi około pół roku pracy. Chyba z tych dzieł jestem najbardziej dumna.

Proszę jeszcze na koniec powiedzieć – czym osobiście dla Pani jest rękodzieło?

Obecnie, będąc już w starszym wieku, rękodzieło jest dla mnie relaksem i dobrą rehabilitacją rąk. Poza tym czuję się jeszcze potrzebna w moim środowisku. Wszystko to czynię z ochotą i zamiłowaniem. To dla mnie bardzo ważna dziedzina w życiu.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”