gfx_ns_skansenStowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia dwory znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Jedną z charakterystycznych cech polskiego krajobrazu, polskiej historii i kultury są właśnie dwory. Od początku państwa polskiego budowano je, najpierw jako obronne gniazda rycerskie, później od połowy XVII wieku jako siedziby właścicieli ziemskich, o charakterze rezydencjonalnym. Dworami nazywamy  parterowe siedziby wiejskie właścicieli ziemskich, a więc budowle mniejsze od  zamków i pałaców, a większe od chłopskich chałup. Dwory były  ośrodkiem gospodarowania na roli, ośrodkiem szlacheckiej kultury i obyczaju, kultywowania tradycji rodowych i walki o polskość.

Poniżej przedstawiamy pokrótce charakterystykę miejsc, które odwiedziliśmy na potrzeby realizacji w/w filmu:.

I tak Dwór Marsów w Limanowej (o charakterze eklektycznym z elementami barokowymi i klasycystycznymi) jest budynkiem drewniano-murowanym, częściowo podpiwniczonym, z zaadaptowanym użytkowo poddaszem. Założony na planie nieregularnym, wynikającym z kilku etapów przebudowy. Do części najstarszej, o rzucie w formie wydłużonego prostokąta, zostały dobudowane dwa niesymetryczne skrzydła przy elewacji ogrodowej.

Jeśli chodzi o Dwór w Słopnicach to jego obecny wygląd jest zapewne wynikiem przebudowy, jaką przeprowadzono po zniszczeniach podczas rabacji galicyjskiej w połowie XIX wieku. Dwór jest budowlą murowaną, parterową.

Świdnicki dworek natomiast położony jest w starym parku krajobrazowym, sylwetkami starych drzew wyraźnie odcinającym się od rosnących wokoło sadów. Od strony drogi prowadzi do niego aleja zakończona kolistym podjazdem. Dwór zwrócony jest frontem do północy. Jest to obiekt w całości drewniany, o zrębowej konstrukcji pokrytych tynkiem ścian.

Początki dworu w Przyszowej sięgają końca XVI wieku. Później był wielokrotnie przebudowywany. Znacznie zniszczony został podczas bitwy pod Limanową w 1914 roku, później odbudowany.

Dwór w Laskowej został wzniesiony przez rodzinę Laskowskich w 1677 roku, (na co – oprócz dokumentów – wskazuje data umieszczona na zastrzale konstrukcji dachu). W czasie swojej ponad trzystuletniej historii dwór był kilkakrotnie przebudowywany, co jednak nie zmieniło jego zasadniczej bryły.

Dwór w Kamienicy wybudowany został w latach 30. XIX wieku. To klasycystyczny kamienicki dwór, który wkrótce został przez Marszałkowicza powiększony i przebudowany w stylu empire. Powstał na rzucie złożonym z trzech części – parterowego korpusu głównego i przylegających do niego po obu stronach piętrowych skrzydeł bocznych, mocno wysuniętych ryzalitowo przed lico fasady głównej. Od strony frontowej skrzydła zostały połączone kolumnadą, przebiegającą przez całą długość korpusu głównego.

Dwór w Mszanie Dolnej wybudowany przez Krasińskich dwór był jednym z najbardziej oryginalnych dokonań architektonicznych w tym regionie.

Zachęcamy do zapoznania się z większą ilością informacji na temat dworów powiatu limanowskiego, które znajdują się w zakładce „Zabytki”.