Zabytki

Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej powstała, jako upamiętnienie 100. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Kościół został wybudowany w latach 1910 – 1918. Upamiętnia to tarcza herbowa z polskim orłem w koronie oraz data 3 maja 1791-1891 roku. Na budowę nowej świątyni został rozpisany konkurs otwarty, w którym pierwsze miejsce zdobył projekt Zdzisława Mączeńskiego, zmodyfikowany pod wpływem pozostałych prac. 3 maja 1911 roku ks. Bp Leon Wałęga poświęcił kamień węgielny. Kościół poświęcono 6 października 1918 roku. Konsekracji natomiast dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga trzy lata później, 6 października 1921. Świątynia do dziś spełnia funkcję kościoła parafialnego.

Kościół o zewnętrznych murach kamiennych składa się z trzech części: korpusu nawowego, prezbiterium i wieży. Dodatkowo kościół jest wzbogacony o dobudowane kaplice. Polichromia bazyliki została wykonana na początku lat 30. XX wieku. Przedstawia ona ilustracje do kolejnych słów Suplikacji, kolejno są to obrazy pokazujące: Od powietrza, Głodu, Ognia, Wojny, Wybaw nas Panie. Na malowidłach zauważalne są elementy folkloru żywieckiego, a nie limanowskiego. Związane jest to bezpośrednio z pochodzeniem autora Adama Miksza, który pochodził z żywiecczyzny. Polichromia w nawach bocznych i kaplicach przedstawia motywy krzyży oraz motywy kwiatowe.

Ołtarz murowany, na wysokim cokole, boczne części ołtarza założone są na planie wycinków koła. Ołtarz główny został wykonany ok. 1920 roku według projektu Zdzisława Mączeńskiego, a w roku 1965 zmieniony na podstawie projektu Zbigniewa Wzorka. Głównym akcentem w ołtarzu jest cudowna figura Matki Boskiej Bolesnej (Pieta) trzymająca na kolanach martwe ciało Syna. Według miejscowej tradycji figura Matki Bożej przybyła w te strony w czasach reformacji, najprawdopodobniej z Węgier. Początkowo figurka Matki Bożej Bolesnej znajdowała się w kaplicy w Mordarce, skąd została przeniesiona w procesji do limanowskiego kościoła w 1753 roku.  Limanowska Pieta słynąca łaskami została koronowana 11 września 1966 roku przez ówczesnego metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę. Koronę skradziono 27 maja 1981 roku. Ponownej koronacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Pieta posiada zasłony w formie obrazów: Ukrzyżowanie ze scenami z życia Jezusa Chrystusa, Koronacja Najświętszej Maryi Panny. Ołtarz jest bogato złocony – złocone są m.in. kolumny i głowice pilastrów, profilowania, postaci aniołków, korona. W kościele znajdują się cztery ołtarze boczne z potężnymi kompozycjami figuralnymi, które w latach 1920-1930 wykonał Wojciech Durek. Każdy z tych ołtarzy zachwyca rozmachem wykonania. W nawie lewej znajduje się ołtarz Matki Bożej Różańcowej, w którym umieszczono obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Nieopodal znajduje się kaplica ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W centralnej części umieszczono postać Jezusa adorowanego przez anioły oraz rolnika trzymającego kłosy zboża i kapłana. W prawej nawie wzniesiono ołtarz ku czci św. Józefa. Nad ołtarzem znajduje się scena przedstawiająca niewiernego Tomasza. Natomiast w jego dolnej części umieszczono obraz św. Urszuli Ledóchowskiej. W nawie prawej znajduje się również kaplica św. Antoniego, który został ukazany z małym Jezuskiem w towarzystwie aniołów. Poniżej mieści się żłóbek Dzieciątka Jezus przywieziony przez ks. Józefa Porębę z Ziemi Świętej, który został poświęcony w Betlejem. W oknach kaplicy umieszczono okrągłe witraże. Wśród nich znajduje się witraż z wizerunkiem św. Walentego – patrona Limanowej. We wnętrzu bazyliki umieszczono również figury apostołów, sceny Chrystologiczne.

W kościele znajduje się zabytkowa chrzcielnica drewniana, późnogotycka, pochodząca z 1527 roku oraz Pieta Limanowska. Rzeźba wykonana jest z jednolitego pnia drewna lipowego, polichromowana. Maryja przedstawiona jest w ujęciu frontalnym siedzącą na ławie i trzymającą martwe ciało syna. Jest to rzeźba na „wpół ludowa”. Pieta była ukoronowana koroną papieską. Na szczególną uwagę zasługują w świątyni monumentalne witraże w tym witraże autorstwa Wincentego Gawrona, pochodzącego z Limanowej: Polonia Rediviva i Siewca. Polonia Rediviva obrazuje Polskę przedstawioną, jako młodą dziewczynę w stroju ludowym. Orzeł z zerwanymi pętami symbolizuje zerwanie zależności Polski od innych państw. Siewca to witraż przedstawiający rolnika będącego symbolem polskich chłopów, zwłaszcza limanowskich, o czym informuje widok okolic Limanowej w tle. Nad pracującym rolnikiem pochyla się Matka Boża Siewna. W roku 1991, w 200. rocznicę Konstytucji 3. Maja, Ojciec Święty Jan Paweł II, podniósł kościół w Limanowej do godności bazyliki mniejszej. Na zewnątrz bazyliki, przy ścianie północnej znajduje się grób ks. biskupa Piotra Bednarczyka, który wywodził się z Limanowej. Nieopodal umieszczono również tablicę upamiętniającą kapelana polskich żołnierzy walczących w bitwie pod Monte Cassino – ks. ppłk. Józefa Jońca.

  • Osoba ks. Wiesław Piotrowski
  • Adres Parafia MB Bolesnej w Limanowej
    Jana Pawła II 1
    34-600 Limanowa
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.