Zabytki

Cmentarz wojenny nr 358 – Laskowa

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Cmentarz wojenny nr 358 – Laskowa – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Położony jest na starym cmentarzu parafialnym, na zboczu, powyżej kościoła. Cmentarz znajduje się około 100 m od kościoła, na granicy pól uprawnych i stromego, zadrzewionego zbocza, na wysokości około 360 m n.p.m. Pochowano na nim żołnierzy wszystkich trzech walczących tutaj armii: rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy zginęli w tym rejonie na początku grudnia 1914 roku  w czasie operacji łapanowsko-limanowskiej. Operacja ta zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich, które zahamowały rosyjską ofensywę w kierunku Krakowa i Śląska. Liczba pochowanych żołnierzy nie jest dokładnie znana, szacuje się ją na 98-110. Przetrwały oryginalne tabliczki z nazwiskami 36 żołnierzy i 4 nierozpoznanych armii niemieckiej i austriackiej. W zbiorowej mogile spoczywa 53 żołnierzy rosyjskich. Wśród poległych żołnierzy są: żołnierze 5. Pułku Huzarów Węgierskich Obrony Krajowej, żołnierze 17. Pułku Piechoty Pospolitego Ruszenia. Wśród poległych znajdują się żołnierze narodowości polskiej.

  • Adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.