Dwór w Mszanie Dolnej wybudowany przez Krasińskich dwór był jednym z najbardziej oryginalnych dokonań architektonicznych w tym regionie.

Był budowlą murowaną, piętrową, podpiwniczoną, o zróżnicowanej bryle. Założony na planie prostokąta, z usytuowanym poprzecznie, nieznacznie wysuniętym ryzalitem od strony północnej, stanowiącym skrzydło boczne. Przy fasadzie głównej po stronie południowej znajdował się masywny, półkolisty ryzalit, w części parteru zabudowany, z zamkniętymi półkoliście oknami i balkonem na piętrze, osłoniętym łamanym daszkiem namiotowym, wspartym na czterech kolumnach. Biegnące pomiędzy ryzalitami zadaszenie oddzielające obie kondygnacje, wsparte na dwóch kolumnach, tworzyło w przyziemiu podcień, na wysokości piętra zaś spływające pomiędzy oknami części jakby przedłużonych połaci dachowych tworzyły niezwykle malowniczą całość. Po dokonanym pod koniec lat 60. XX wieku generalnym remoncie budynku, mającym na celu przystosowanie go do pełnienia nowej funkcji, dwór Krasińskich zatracił całkowicie cechy stylowe. Zniknęły wówczas ozdobne balkony, podcienia, taras od strony parku.

W budynku dworskim aktualnie mieści się zakład Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Zachowany do dziś dwór zbudowany został w 1832 roku przez Franciszka Baranowskiego. Klasycystyczny, murowany, kryty gontowym dachem mansardowym z naczółkami. Niegdyś posiadał od frontu pięcioosiową facjatę zwieńczoną niską attyką, a przed wejściem ganek wsparty na dwóch kolumnach.

W dworze znajduje się ośrodek wypoczynkowy Huty im. Sendzimira w Krakowie.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.