Zabytki

Dwór w Słopnicach

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Obecny wygląd dworu w Słopnicach jest zapewne wynikiem przebudowy, jaką przeprowadzono po zniszczeniach podczas rabacji galicyjskiej w połowie XIX wieku. Dwór jest budowlą murowaną, parterową.

Założony został na planie prostokąta. Wejście usytuowane na osi fasady frontowej prowadzi przez ganek wsparty na dwóch kolumnach. Nad nim trójkątny naczółek. Od strony ogrodu fasada nieregularna, z umieszczonym niesymetrycznie (przesuniętym w kierunku wschodnim) płytkim ryzalitem z wejściem poprzedzonym dwubiegowymi, rozłożonymi po obu jego stronach schodami. Wszystkie fasady gładko tynkowane, bez elementów dekoracji architektonicznej.

Całość nakryta dachem siodłowym z naczółkami, łamanym, niegdyś krytym gontem, obecnie blachą. W połaci dachowej od strony ogrodu dwie szerokie mansardy z rzędem okien. Okap podkreślony profilowanym gzymsem, przebiegającym przez wszystkie elewacje. Układ wnętrz dwutraktowy.

Dwór położony jest w obrębie parku, w którym zachowały się nieliczne okazy starych drzew.

Dwór aktualnie jest własnością prywatną.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.