Dwór w Słupi jest budynkiem piętrowym, założonym na planie wydłużonego prostokąta. Wejście główne, usytuowane (niesymetrycznie, z przesunięciem w kierunku wschodnim) w elewacji północnej, akcentuje portyk wsparty na czterech kolumnach w wielkim porządku, dźwigających trójkątny naczółek wsparty na szerokim architrawie.

Całą szerokość szczytowej elewacji wschodniej zajmuje obszerny taras wsparty również na czterech kolumnach. Elewacje tynkowane gładko, z wydatnym gzymsem międzypiętrowym oddzielającym obie kondygnacje. Dach dwuspadowy, o częściach szczytowych szalowanych deskami, z niewielkimi lukarnami w połaciach wzdłużnych.

Dwór usytuowany jest w kilkuhektarowym parku o charakterze angielskim, w którym zachowało się wiele pomnikowych okazów drzew, zwłaszcza buków i jesionów.

W dworze w Słupi funkcjonuje pensjonat.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.