Dwór w Tymbarku powstał na początku XX wieku w stylu budownictwa uzdrowiskowego, z elementami tzw. architektury alpejskiej. Początkowo był budynkiem parterowym, z niewielkim ryzalitem w części centralnej. Około 1912 roku nad ryzalitem nadbudowano pięterko, a cały budynek przedłużono w kierunku wschodnim, łącząc go za pomocą wiaty z nowym budynkiem gospodarczo-mieszkalnym. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej nad ryzalitem dobudowano dodatkową kondygnację, a całe poddasze zamieniono na pokoje mieszkalne.

Budynek dworu założony został na planie prostokąta z dwoma niewielkimi skrzydłami od strony południowej. Jego ściany wzniesione były z drewna, z zewnątrz pokryte oszalowaniem deskowym w układzie poziomym. Obecnie część ścian wtórnie przemurowano i otynkowano. Niegdyś przed wejściem od strony północnej znajdował się przeszklony ganek – obecnie zlikwidowany. Najbardziej dekoracyjną częścią budowli jest południowy ryzalit z podwieszonym balkonem na wysokości piętra z deskową, ażurową balustradą. Nad nim nadwieszony szczycik o ozdobnie wycinanych deskach szalunku. Całość kryją dachy dwuspadowe, na ryzalicie usytuowane poprzecznie, z facjatami doświetlającymi pomieszczenia na poddaszu. Szczyty szalowane deskami w układzie pionowym.

Na terenie dawnego ogrodu zachowały się ruiny dawnej oranżerii z 1912 roku – jeden z ciekawszych przykładów tego typu obiektów, rzadko spotykanych w prowincjonalnych założeniach wiejskich. Wzniesiona z surowej cegły w stylu neogotyckim, posiada skromną historyzującą architekturę. Założona na planie prostokąta, w części środkowej z niewielkim ryzalitem dawnego pomieszczenia piecowego, z którego prowadziły przewody grzewcze do pozostałych pomieszczeń. Nad nim znajdował się pokoik dla pracownika. W zrujnowanej obecnie części zachodniej – znacznie niższej – mieściła się mnożarka służąca do wysiewów i rozmnażania roślin, natomiast część wschodnia, otwierająca się na południe dużymi metalowymi oknami, stanowiła właściwą oranżerię, w której przechowywano rośliny ciepłolubne, w okresie letnim wystawiane do ogrodu.

Dwór w Tymbarku obecnie należy do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.