Zabytki

Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Kościół św. Antoniego Opata w Męcinie to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka, wzniesiona pod koniec wieku XVII.

Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

W miejscu, gdzie obecnie stoi zabytkowy kościółek św. Antoniego w Męcinie, istniała już wcześniej świątynia, także drewniana. Wymieniona jest ona w świętopietrzu z 1325 roku. Wspomina o niej także Jan Długosz w swoim dziele Liber Beneficjorum. W okresie reformacji służyła miejscowemu zbiorowi ariańskiemu (braciom polskim), a później od 1605 roku ponownie wyznawcom kościoła rzymskokatolickiego. Została zburzona w 1685 roku.

W tym samym roku postawiono nowy kościół, wykonany z drewna, według zasad konstrukcji zrębowej. W wieku XVIII dobudowano od strony południowej niewielką kaplicę boczną. W roku 1888 wnętrze kościoła ozdobiono ornamentalną i figuralną polichromią, która została odnowiona w 1982 roku. Po konsekrowaniu nowego kościoła w 2006 roku, obecnie zabytkowa świątynia pełni funkcję kościoła pomocniczego.

Kościół św. Antoniego wzniesiony jest z drewna według konstrukcji zrębowej i oszalowany. Jest świątynią jednonawową, z węższym prezbiterium zamkniętym trójboczną absydą. Od północy dobudowana jest zakrystia, a od południa niewielka kaplica boczna. Nad całością natomiast dominuje kwadratowa wieża z dzwonnicą, w której przyziemiu umieszczona jest kruchta z wejściem głównym. Dach kościoła pokryty jest ocynkowaną blachą. Świątynię otacza kamienny mur, wzniesiony w 1782 roku.

Wnętrze kościoła przykryte jest stropem płaskim. Zdobi je barwna polichromia, wykonana w 1888 roku, a odnowiona w 1982. Ściany zdobione są motywami ornamentalnymi (ukośna kratka z rozetkami i motywami roślinnymi), a stropy – figuralne: Trójca Święta – w prezbiterium; Matka Boża Niepokalanie Poczęta – w nawie; Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – w kruchcie; Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu – w kaplicy bocznej. Ołtarz główny składa się z mensy i dekoracyjnej nadstawy. Pośrodku antepedium mieści się malowany na płótnie monogram Chrystusa – IHS. W części centralnej umieszczono obraz Pan Jezus Cierpiący namalowany na płótnie i naciągnięty na deskę. Obraz namalowany został w latach 1697-1698, a do Męciny zakupił go ówczesny proboszcz w 1715. Na zasuwie umieszczony jest obraz Opłakiwanie Chrystusa, ufundowany przez parafianina w 1920 roku.

W kościele pw. św. Antoniego Opata w Męcinie znajdują się trzy ołtarze boczne: Ołtarz Matki Bożej Różańcowej – z obrazem sprowadzonym przez miejscowe Bractwo Różańcowe z Wiednia w 1867 roku. Za obrazem w niewielkiej niszy umieszczony jest posąg Matki Bożej Niepokalanej; Ołtarz św. Antoniego Opata – z obrazem Modlitwa św. Antoniego, namalowanym ok. 1700 roku; oraz Ołtarz Serca Pana Jezusa – barokowo-rokokowy. Znajduje się w nim obraz przedstawiający objawienie wizerunku Serca Jezusa św. Małgorzacie Alacouge. Po bokach znajdują się barokowe figury św. Ignacego Loyoli i św. Jakuba Apostoła.

Większość elementów wyposażenia kościoła ma wyraźne cechy stylu barokowego: ambona, która wykonana jest w 740 roku, drewniana, barokowa, z niewielkimi elementami w stylu rokoko. Zdobią ją wizerunki czterech Ewangelistów. W środkowej części znajdują się pozorne drzwi z kapitelami z liści akantu. Na tych drzwiach widnieje wizerunek Chrystusa Dobrego Pasterza; chór muzyczny z 1895 roku – neorenesansowy; rzeźbiona drewniana chrzcielnica z 1608 roku. Nadano jej kształt kielicha; konfesjonały – późnobarokowe i renesansowe z 1740 roku; dzwon z 1711 roku, wykonany przez gdańskiego ludwisarza Absaloma Wittwercka; rzeźba Jana Nepomucena z połowy XVIII wieku; cenne obrazy (Ecce Homo z XVII w.; Chrystus i Apostołowie – XVIII w.; obraz dwustronny: Anna Samotrzeć i Święty Wojciech z XVI w.; Święty Jan Kanty z XVII w.; Święty Stanisław Kostka z 1715); gotycki krucyfiks z XV wieku; oraz stacje Drogi Krzyżowej z 1875 roku.

  • Osoba ks. Antoni Piś
  • Adres Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Opata
    Męcina 10,
    34-654 Męcina
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.