Zabytki

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka z XVIII wieku, znajdująca się na terenie dzielnicy Limanowej – Łososina Górna. Drewniany kościół został zbudowany w 1778 roku na bazie wcześniejszych obiektów sakralnych, w tym kościoła z XV wieku. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Ostatni większy remont miał miejsce w 2008 roku, kiedy to pokryto dach blachą miedzianą. Kościół jest drewniany, z wieżą na planie kwadratu, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami bocznymi. Wejście główne znajduje się pod wieżą.

Wnętrze świątyni przykryte jest płaskim stropem. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej posiada barokowy ołtarz główny, pochodzący z 1873 roku. Znajduje się w nim XVIII-wieczny obraz Matka Boża z Dzieciątkiem, który jest przysłaniany obrazem Wszyscy Święci adorujący Trójcę Świętą. Ołtarze boczne rokokowe to: ołtarz z figurą Matka Boska z Dzieciątkiem oraz obrazem Święty Józef z Jezusem; ołtarz ku czci Najświętszego Serca Pana Jezuska, z wizerunkiem św. Mikołaja w zwieńczeniu; ołtarz św. Tomasza oraz ołtarz Miłosierdzia Bożego. W kościele znajduje się także rokokowa ambona, pochodząca z XIX wieku. Najcenniejszym jednak elementem wyposażenia kościoła jest, pochodząca z 1535 roku, kamienna chrzcielnica.

Zarówno ściany jak i strop kościoła pokrywa figuralna i ornamentalna polichromia, wykonana w 1882 roku przez Antoniego Miklasińskiego i odnowiona w 1958 roku przez Andrzeja Chojkowskiego. Do najciekawszych jej elementów należą: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Sąd Ostateczny, Ukoronowanie Matki Bożej, Król Dawid grający na lutni, Adoracja Matki Bożej z Dzieciątkiem przez św. Izydora – święty ubrany jest w tradycyjny strój limanowski.

Na wieży kościoła znajduje się zabytkowy dzwon o imieniu „Święty Andrzej”, odlany w 1520 roku.

  • Osoba ks. Stanisław Kowalik
  • Adres Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej
    ul. Koszarska 1
    34-601 Limanowa 3
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.