Znani i nieznani

Józefa Maria Aleksandrowicz

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Józefa Maria Aleksandrowicz urodziła się 7 lipca 1929 roku w Słopnicach. Wczesne lata jej życia przypadły na okres wielkiego kryzysu gospodarczego w Polsce, który dotkliwe doświadczył lokalną społeczność. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, rodzicom Józefy Marii Aleksandrowicz bardzo zależało na zapewnieniu córce dostępu do edukacji. Po ukończeniu gimnazjum kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Limanowej, w którym odkryła powołanie do zawodu nauczycielskiego. W latach 70. ukończyła wyższe studia zawodowe w Krakowie na kierunku filologia polska oraz nauczanie początkowe z wynikiem bardzo dobrym. Początkowo pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jodłowniku, następnie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasinie Wielkiej, której Dyrektorem została w 1974 roku.

W pracy pedagogicznej wyróżniała się niezwykłą sumiennością, dużym zaangażowaniem oraz poświęceniem, dzięki czemu kierowana przez nią Szkoła osiągała wysokie wyniki dydaktyczno – wychowawcze. Szkoła była dla niej drugim domem. Z pasją organizowała jej życie, zabiegając o rozwój bazy lokalowej i dydaktycznej. Bardzo troszczyła się o losy wszystkich swoich uczniów, również absolwentów. Szczyciła się ich sukcesami, a gdy napotykali trudności, zawsze służyła cenną radą. Dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynali pracę w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie nauczyciela była wzorem pedagoga. Pracowała w zespole samokształceniowym nauczycieli, systematycznie doskonaliła umiejętności pedagogiczne, a zdobytym doświadczeniem zawsze bardzo chętnie dzieliła się z młodymi pedagogami. Cieszyła się zaufaniem podopiecznych. Potrafiła dotrzeć do ich umysłów i serc, gdyż, mimo stawiania wysokich wymagań, zawsze pozostawała serdeczna, życzliwa i otwarta.

Była bardzo dobrym, pracowitym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń Kasiny Wielkiej, Dyrektorem, który z pasją realizował swoją misję, ale także inicjatorem wielu przedsięwzięć, o czym świadczy praca społeczna na rzecz Małej Ojczyzny – Kasiny Wielkiej.

Była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, uzyskała stopień harcmistrza i posiadała funkcję instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, który wielokrotnie doceniał ją za sumienną pracę z harcerstwem oraz inspirowanie młodych pokoleń do działania. W latach 60. otrzymała z ZHP Odznakę „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, a w latach 70. Odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

 Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej przyznano jej Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie. W 1975r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za nienaganną pracę nauczycielską, natomiast dziesięć lat później – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 30-letnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną.

Całe życie była wielkim społecznikiem i aktywnie angażowała się w życie Kasiny Wielkiej.

Zmarła 2 października 2016 roku.

Biografia opracowana przez  Katarzynę Klimek, wnuczkę Józefy.

Fot. Archiwum Gminy Mszana Dolna

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.