Znani i nieznani

Jan Kanty Andrusikiewicz

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Jan Kanty Andrusikiewicz – nauczyciel ludowy i organista. Urodzony 9 października 1815 r. w Słopnicach k. Limanowej. Był synem organisty i wychowywał się w kulcie dla muzyki kościelnej. Szkołę powszechną ukończył w Bochni, gdyż jego ojciec zdobył lepszą posadę w Gdowie. Niestety, naukę w gimnazjum musiał przerwać z powodu ciężkich warunków materialnych rodziców. Od ojca nauczył się grać na organach i na skrzypcach. Przez krótki okres dokształcał się w Krakowie u organisty katedralnego i kompozytora Wincentego Gorączkiewicza. Po powrocie z Krakowa był organistą, zasiadł na chórze w Staniątkach , potem grał i uczył w Rywałdzie, Makowie Podhalańskim, a wreszcie od 1833 roku  w Chochołowie. Po upadku powstania chochołowskiego skazany został na ciężkie więzienie i osadzony w twierdzy Spielberg. Uwolniony dzięki powszechnej amnestii po dwóch latach, zamieszkał w Kamienicy, gdzie znalazł schronienie w gościnnym dworze Maksymiliana Marszałkowicza. Tam zmarł na tyfus w 1850 roku mając 35 lat i spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. W 1980 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej ustawiło tam obelisk upamiętniający symbolicznie grób, który nie dochował się do naszych czasów.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.