Znani i nieznani

Lulek Piotr

0 / 5

Lulek Piotr (senior) – muzyk. Urodził się w wielodzietnej rodzinie chłopskiej 1.01.1916 r. w Kasinie Wielkiej. Od dziecinnych lat przejawiał zainteresowanie muzyką. W wieku 9 lat wykonał własnoręcznie tzw. „oktobkę”, to znaczy skrzypce. Podpatrywał i wysłuchiwał muzyków grających na weselach i potańcówkach ucząc się gry samodzielnie. W czasie nauki w szkole powszechnej pobierał naukę gry na skrzypcach od ówczesnego kierownika szkoły, E. Pawłowskiego.

W wieku 14 lat grał już jako prymista na weselu, ze słynną w tym rejonie muzyką Solarzy, zarabiając na swoje utrzymanie i częściowo na utrzymanie rodziny. W 1932 roku powstała w Kasinie Wielkiej orkiestra dęta – Piotr bardzo zaangował się w jej założenie. Za zarobione na weselach pieniądze utrzymywał kapelmistrza. Na wiosnę 1939 roku został powołany do wojska. Odbywając służbę w Kołomyi  (wojna zastała go w wojsku) wziął udział w obronie Lwowa. Tam dostał się do niewoli rosyjskiej. Udao mu się z niej uciec; uciekając z niewoli szukał swojej jednostki i dostał się do niewoli niemieckiej. Szczęśliwym trafem udało mu sie uciec z transportu niemieckiego. Wtedyu powrócił do rodzinnej miejscowości. W czasie okupacji pracował przymusowo w kamieniołomach. Na prośbę miejscowego proboszcza na nowo zorganiował orkiestrę dętą – w 1944 roku orkiestra zagrała po przerwie na Święta Wielkanocne. Od tego czasu prowadził w Kasinie Wielkiej orkiestrę przez 50 lat jako kapelmistrz i nauczyciel. W 1970 roku był również założycielem zespołu regionalnego „Kasinianie” – jako prymista i kierownik kapeli był w nim kopalnią wiedzy na temat dawnej muzyki, zwyczajów, tańców i obrzędów związanych z tradycją Górali Zagórzańskich. Prawie 20 lat prowadził rodzinną kapelę regionalną Lulków, która kultywowała i kultywuje tradycje zagórzańskie, wiernie odtwarzając stare melodie. Posiadał dwie miłości: pierwsza to muzyka, a druga to stolarstwo (nie zapominając przy tym o swojej rodzinie).

Zmarł 19 września 2013 roku, w wieku 96 lat.

 

Źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna

Fot. Archiwum rodziny Lulków

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.