Znani i nieznani

Piotr Kaleciak

0 / 5

Piotr Kaleciak (1915-1978) – urodził się w Kasinie Wielkiej, w rodzinie chłopskiej. Tu ukończył szkołę powszechną, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum klasycznym w Nowym Sączu oraz w Tarnowie.

Z nowosądeckiego gimnazjum wyniósł zainteresowania ludoznawcze, którymi to zaszczepił go tamtejszy nauczyciel E. Pawłowski.

Okres II wojny światowej przeżył w stronach rodzinnych, gdzie już w kwietniu 1940 roku włączył się w działalność konspiracyjną ZWZ, a następnie AK (ps. Ryś). Równocześnie brał czynny udział w organizowaniu tajnego nauczania.

Po wojnie podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracując nadal w szkolnictwie. Studiował w latach 1945-1950 filologię klasyczną pod kierunkiem prof. Tadeusza Sinki. W temacie pracy magisterskiej przejawiały się jego zainteresowania etnografią – była to praca o Herodocie jako etnografie. Dwa kolejne lata studiów poświęcił już etnografii i socjologii. W tym czasie powstały jego prace: „Narzędzia rolnicze, ich rozwój oraz funkcje gospodarczo – społeczne w latach 1848-1952”, „Tradycje pańszczyźniane w Kasinie Wielkiej oraz ich społeczna rola”.

W latach 1953-1957 był aspirantem na UJ przy katedrze prof. Kazimierza Dobrowolskiego, pod kierunkiem którego powstały trzy dalsze prace: „Postęp techniczny w rolnictwie w latach 1848-1955 jego uwarunkowanie oraz rola w przeobrażeniach społeczno – gospodarczych i kulturalnych”, „Irracjonalne aspekty meteorologii ludowej w powiecie limanowskim”, „Przemiany w wiedzy i wierzeniach ludowych dotyczących zjawisk astronomicznych, dokonane w wieku XIX i XX we wsiach powiatu limanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kasiny Wielkiej”.

Był człowiekiem bardzo aktywnym, angażował się w wiele inicjatyw społecznych, prężnie działał w Towarzystwie Ludoznawczym w Mszanie Dolnej, pracował również w strukturach Zarządu Głównego tego związku. To gorący miłośnik kultury swojej wsi i działacz społeczny. Do pracy w zakresie etnografii zachęcił wielu ludzi, a także swoją żonę, która w wielu opracowaniach była mu pomocną.

Bibliografia: Materiały etnograficzne dotyczące Kasiny Wielkiej. Zeszyt nr 1 Wrocław PTL 1967  

Fot. Urząd Gminy Mszana Dolna

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.