Znani i nieznani

Prof. dr hab. Józefa Kobylińska

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Prof. dr hab. Józefa Kobylińska jest językoznawcą, pracownikiem naukowym Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie pełniła szereg funkcji, m.in. wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego, jest wychowawcą wielu pokoleń nauczycieli – polonistów. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii języka polskiego, toponomastyki, dialektologii, stylistyki, słownictwa i dydaktyki języka polskiego.

Jest autorką ponad sześćdziesięciu rozpraw i artykułów oraz pięciu książek: „Rozwój form dopełniacza lp. rodzaju męskiego”, „Słowniki w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej”, „Gwara w utworach Władysława Orkana (Fonetyka, Słowotwórstwo, Fleksja)”, „Świat językowy Władysława Orkana”, „Słowa i stereotypy”, „Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)” i skryptu: „Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami”.

W związku z tym, że są to jej rodzinne strony (urodziła się w Mszanie Dolnej – Słomce), ostatnio wiele czasu poświęciła badaniu języka Władysława Orkana oraz gwary terenu Gorców i okolic. Bada również pod względem językowym najstarszy zachowany zabytek z tego regionu, a mianowicie Księgi gromadzkie we wsi Kasina Wielka.

Bibliografia: Encyklopedia PWN, Kobylińska J. słownik Gwary Gorczańskiej Wydział Akademii Pedagogicznej Kraków 2001

Fot. Archiwum Gminy Mszana Dolna

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.