Znani i nieznani

Sebastian Flizak

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Prof. Sebastian Fliak (1881-1972) – etnograf, badacz Zagórza; urodził się we wsi Podobin, w gminie Niedźwiedź, niedaleko Mszany Dolnej. Studia wyższe w zakresie filologii klasycznej ukończył jeszcze pod zaborem austriackim. Po wojnie i powrocie z niewoli rosyjskiej został nauczycielem, a w okresie międzywojennym uczył w różnych szkołach średnich. W czasie okupacji organizował w Mszanie Dolnej tajne nauczanie, po wojnie był współorganizatorem prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie uczył łaciny, języka niemieckiego, propedeutyki i filozofii.

Przede wszystkim był on znakomitym etnografem. W 1947 roku z jego inicjatywy powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej. Był zapalonym ludoznawcą; przemierzając dziesiątki kilometrów zbadał teren Zagórzan wzdłuż i wszerz – dokumentując, rysując i fotografując; ratując od zapomnienia strój, budownictwo itp. W efekcie jego działalności powstała praca pt. Strój Zagórzan, a także „Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórza”.

Bibliografia: wanczyk.d.w.interia.pl

fot. Archiwum Urzędu Gminy Mszana Dolna

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.