Tytus Czyżewski – malarz i teoretyk sztuki, poeta i dramatopisarz. Urodził się w majątku Berdychów pod Limanową. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907-1909 oraz 1910-1912 przebywał w Paryżu, gdzie zafascynował się malarstwem Cézanne’a i kubizmem. W 1914 roku zamieszkał w Krakowie. W 1917 wstąpił do grupy Ekspresjoniści Polscy, która od 1919 roku przyjęła nazwę Formiści i odegrała pionierską rolę w dziejach polskiej awangardy. Z Leonem Chwistkiem i Karolem Winklerem redagował pismo „Formiści”, w którym publikował artykuły i wiersze. Brał udział w pierwszych wystąpieniach polskich futurystów. Był współautorem ,,Jednodńuwki futurystów” (1921), a także współtwórcą krakowskich klubów futurystycznych „Katarynka” i „Gałka Muszkatołowa”. W 1922 roku wyjechał do Paryża i pracował tam w Ambasadzie Polskiej. Dużo podróżował, zwiedzając Francję, Hiszpanię i Włochy.

W 1930 roku zamieszkał w Warszawie. Od 1934 roku należał do redakcji „Głosu Plastyków”. Podczas okupacji niemieckiej pracował nad tomem wierszy ,,Antidotum”, zniszczonym w czasie powstania warszawskiego. W pierwszych tomikach wierszy („Zielone oko”, ,,Noc – dzień”). W 1925 roku poeta wydał w Paryżu ,,Pastorałki”, przetwarzające góralskie motywy kolędowe. Zainteresowanie ludowością kontynuował w ostatnim tomie ,,Lajkonik w chmurach”.  Poezja Czyżewskiego, podobnie jak malarstwo, wyrasta z inspiracji awangardowymi prądami w sztuce początków XX wieku. Jego twórczość literacka i plastyczna to bogata, konsekwentna całość. Po upadku powstania wyjechał do Krakowa i tam zmarł 6 maja 1945 roku.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.