Znani i nieznani

Władysław Orkan

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Władysław Orkan – właściwie Franciszek Ksawery Smaciarz. Pisarz tworzący w okresie Młodej Polski, chociaż do nurtu modernistycznego ani on sam, ani współcześni go nie zaliczali. Pochodził z ubogiej góralskiej rodziny. Gimnazjum ukończył w Krakowie, ale do końca życia gospodarował w rodzinnej Porębie Wielkiej. Był w bliskich kontaktach z krakowskim środowiskiem literackim, szczególnie z orientacją Młodej Polski. Zasłużony dla rozwoju kultury w Zakopanem, m.in. jako założyciel Towarzystwa Pisarzy Polskich. Przyjaźnił się z poetami ukraińskimi, zwłaszcza W. Stefanykiem i B. Łepkim, czego wynikiem były antologie, np.: „Młoda Ukraina” (1908), „Antologia współczesnych poetów ukraińskich” (1911). Współpracował z ruchem ludowym w Galicji i jego prasą, m.in. z Przyjacielem Ludu. Sympatyzował z lewicą, szczególnie z Ignacym Daszyńskim i Julianem Marchlewskim, poparł rewolucyjny Polski Związek Ludowy. Wspierał ideę regionalizmu, był działaczem Związku Podhalan, współzałożycielem Gazety Podhalańskiej (1913), brał udział w pracach Związku Teatrów i Chórów Włościańskich. W czasie I wojny światowej był oficerem Legionów Polskich, służąc w kompanii tzw. czwartaków. Zmarł w Krakowie, dokąd pojechał odwiedzić umierającą córkę. Zosia umarła w dwa tygodnie później, nie dowiedziawszy się o śmierci ojca. Pochowana jest na cmentarzu w Niedźwiedziu, gdzie znajduje się również grób Witolda Folejewskiego, pasierba Orkana.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.