Znani i nieznani

Władysław Szczypka

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Władysław Szczypka – wieloletni sołtys Kasinki Małej, zasłużony społecznik. 12 maja 2015 roku, w wieku 87 lat, zmarł Władysław Szczypka, który przez 25 lat nieprzerwanie był sołtysem Kasinki Małej. Urodził się 18 maja 1928r. właśnie w tej miejscowości. Całe swoje życie związał z Kasinką Małą. Swoją pracę społeczną na rzecz wsi rozpoczął w znamiennym dla Polski roku 1978. Sołtysował nieprzerwanie do 2003 roku. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu wieś jako jedna z pierwszych w Gminie Mszana Dolna została zgazyfikowana i stelefonizowana; wybudowano tutaj wiele kilometrów dróg asfaltowych, a w centrum miejscowości powstało oświetlenie uliczne; znacznie przyczynił się do elektryfikacji wsi. Był jednym z inicjatorów budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w której po reformie oświaty swoją siedzibę znalazło również Gimnazjum oraz ośrodka zdrowia. Starał się o budowę Szkoły Podstawowej nr 3 i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego bardzo dbał o upamiętnienie poległych w strajku chłopskim mieszkańców Kasinki Małej troszcząc się o pomniki postawione na pamiątkę tragicznych wydarzeń z 1937 roku oraz organizując uroczystości rocznicowe.

Za swoją działalność społeczną został wielokrotnie odznaczony, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1984 r.), Medalem 40 – lecia Polski Ludowej (1984 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi (2005 r.).

Źródło: Archiwum Gminy Mszana Dolna

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.